Odstranění a zaslepení EGR ventilu

ERG-active

EGR ventil namontovaný ve voze může velmi často způsobovat snížení výkonu, zvýšenou spotřebu a další problémy s tím spojené. Typicky je to třeba jen rozsvícení kontrolky motoru, ačkoli se nic s vozidlem neděje, popř. nepříjemné cukání a štěkání při pomalejší jízdě.


Pokud máte jakýkoli problém s EGR ventilem, jsme schopni ho vyřešit jednou pro vždy.

zkratka EGR pochází z anglického Exhaust Gas Recirculation, tedy přeloženo do češtiny recirkulace výfukových plynů. Toto zařízení v automobilu obstarává snížení emisí tím, že propouští část spalin z výfuku zpět do sání. Z toho však plynou nežádoucí vedlejší účinky, jako je např. intenzivní zanášení sacího potrubí. Druhým efektem je potom přivádění teplého vzduchu do sání. To způsobuje snížení výkonu a zvýšení spotřeby, což je pro většinu zákazníků nežádoucí.

Správná funkce EGR je proto velmi důležitá. V případě poruchy je však výměna EGR ventilu poměrně finančně hodně nákladná. Rozhodli jsme se proto nabídnout možnost vyřazení EGR ventilu zcela z vozidla, díky čemuž můžete na negativní dopady zapomenout jednou pro vždy.


Naše služba zaslepení egr ventilu spočívá ve dvou krocích:

  • fyzické zaslepení EGR ventilu (pokud je potřeba) tak, aby spaliny již dále nemohli prostupovat do sání
  • softwarová úprava řízení motoru, tak aby řídící jednotka nehlásila závadu a nerozsvítila kontolku.

 

Deaktivace EGR ventilu v praxi znamená vypnutí recirkulace výfukových plynů. Po vypnutí EGR dochází k zamezení nasávání již spáleného vzduchu z výfukového potrubí, čímž je zajištěno čistší sání, snížení spotřeby až o 0,5-1,5 litru/100 km a v důsledku také k zajištění více kyslíku pro spalování. EGR OFF je služba, která je možná u vybraných řídících jednotek (ECU).

Nejčastější požadavky na vypnutí jsou u vozů Škoda Octavia a Ford. U těchto vozidel můžeme z vlastní zkušenosti říct, že se jedná o nejčastěji vyřazované EGR ventily. Proto jediný způsob kromě drahé investice do nového EGR ventilu jsou dve následující možnosti. Vypnout softwarově v řídící jednotce motoru a následné mechanické zaslepení ventilu .


Výhody deaktivace EGR

  • Zvýšení výkonu motoru
  • Úspora PHM v rozmezí 0,5 – 1,5 l / 100 km
  • Udržení čistoty sacího potrubí
  • Šetrnější k turbodmychadlu
  • pořizovací cena EGR ventilu je vysoká
  • Není nutné časté čištění / výmena EGR ventilu
  • Vypnutí EGR ventilu je vratné, vždy lze uvést vozidlo do původního stavu

 Veškeré úpravy (modifikace) jsou prováděny pouze na výslovný (písemný) souhlas majitele vozidla, který zodpovídá za technický stav vozidla.